تبلیغات
یاور - خسته نشو معلم سرچشمه ی امیدی

خسته نشو معلم سرچشمه ی امیدی

نویسنده : یاور کانون جمعه 25 بهمن 1392 06:30 ب.ظ  •    ارسال شده در: اجتماعی مسائل روز معلمان

خسته نشو معلم  سرچشمه ی امیدی

همت از باد سحر می طلبم گر ببرد    خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است

همکاران فهیم ،فرهنگیان آزاده

   

درود بی پایان به شما همکاران ، آموزگاران ، دبیران و کارگزاران آموزش و تلاشگران عرصه ی دانش بنیان علمی مدارس روستاها ، شهرها و مناطق سراسرایران ! دختران و پسران ملت و میهن ، دانش آموزان گرامی همه ی تلاش زحمتکشان نهاد آموزش برای رشدوشکوفایی وشادمانی شما  آینده سازان این سر زمین است.

اولیای محترم  از رنج و ارجتان برای اهمیت آموزش فرزندان وشرایط اجتماعی آگاهیم و معلمان آزاده و پرمحبت امیدوارانه به آینده می نگرند و می کوشند .فرهنگیان و معلمان عزیز ، همکاران فعال صنفی شما همچنان باورمند به ضرورت فعالیت جمعی آگاهانه  راه پر رنج  ایجاد وحفظ و توسعه ی همگرایی و وحدت گروهی را با تلاش بسیار ادامه می دهند اما بیش از پیش به همگرایی همراهی همکاری ومسئولیت پذیری شما نیاز دارند وبرای ایجاد تمایل شما به عضویت قانونی وتوسعه ی تاثیر گذار تشکل کانون های صنفی دست یاری شما را می فشارند وخرد جمعی را به هم اندیشی دعوت می کنند .انتظار می رود با توجه به شرایطی که به خوبی از آن آگاهید با پرکردن جای خود، فرصت اثر گذاری وتحمیل کسانی که حضورآنان را نماینده ی دیدگاههای خودتان نمی دانید  مانع شوید.تا ازدهها همکارکه به جرم  درخواست حقوق فرهنگیان درسراسرکشور رنج بسیار تحمل کرده اند  حمایت کنیم . همکاران گرانقدرما رسول بداقی ، محمود باقری ،عبدالله مومنی،محمد داوری و دیگران بدور از خانواده وزندگی  سرافراز وفداکاردربند زندان بسر می برند وعده ای دیگربا مشکلات دیگری روبروهستند .همه ی فرهنگیان که به آزادی وحقوق اساسی وحق مشارکت ملت وآزادی اعتراض وتجمع قانونی باور دارند ، فارغ از تفاوتها ی فکری وسلیقه ای درتشکل صنفی وکانون جای دارند. امید است که به این بلوغ فکری وضرورت رسیده باشیم که ازفرصت حق مشارکت وهمکاری درشبکه های اجتماعی فعال ومستقل ازحاکمیت ونحله های قدرت طلب به مسولیت اجتماعی خود در حاشیه ی امن قانون وحقوق اساسی عمل کنیم.(روی ادامه مطلب کلیک کنید)

روزگار می گذرد!  دولتها می آیند و می روند  این ملت است که می ماند. اما هنگامی که اعتماد مردم مورد سوء استفاده قرارگرفته صغیروحقیر بحساب آورده شوند ومسئولان مدیران جامعه فراتر از قانون قرار گیرند و پاسخگوی عملکرد خود نباشند ، از قدرت ونمایندگی مردم وثروتهای ملی واموال عمومی وآزادی وحقوق بشربه درستی امانتداری نکنند ملت به حاکمیت اعتماد نمی کند. وتاریخ ثبت خواهد کرد که چه کسانی به ملت خدمت یا ستم ویا خیانت کرده اند که بماند !! ماه پشت ابر نمی ماند ودیدید که مردم خس وخاشاک نبوده و نیستند! وهیچکس درهاله ویژه ای قرار ندارد مگر  توهم  یا دروغ ! که قضاوت با شماست.

کنترل اجتماعی و کنترل فرهنگی محدود به رعایت حقوق بشر وحفظ کرامت انسانی است.  می توان وباید متعادل ومتناسب با ابزار فرهنگ وتمدن وقانون کنترل اجتماعی را به اجرا درآورد. به رغم درآمد شگفت آوروهنگفت نفت  دولت دهم به بحران سازی سلیقه ای در فضای جهانی ودرحضور ملت وگسترش نگرانی عمومی پرداخت و آسیب ها ی جبران ناپذیری به منافع ملی وارد کرد .

اکنون اعضای دولت یازدهم که ازمسولان گذشته نیز بوده اند! باتوجه به مشکلات با وعده ایجاد تعادل وامید وتدبیر و اعتماد وآزادسازی حقوق شهروندی وارد عمل شده وقد می نیزدرعرصه ی تنش زدایی ناگزیر از تحریمهای بین المللی بر داشته و تلاش می کند تا تورم وانقباض قهر آمیزاجتماعی وفضای پلیسی امنیتی را تغییردهند و امید چند پاره ی ملت را که یاس آلود وشکننده تر شده بود خلاف عملکرد دولت احمدی نژاد، که به گسترش محدودیت  زندان  فساد اداری  اختلاس دست اندازی به اموال عمومی در بانکها وسرمایه های تامین اجتماعی وسرمایه های ملی  همچون صنعت نفت  توسعه ی خطر ناک و حیثیتی پیداکرده بود را به امید واعتماد برگرداند.

آزادی و ملی شدن صنعت نفت  دستاورد تلاش و پایداری ارزشمند وتاریخی نهضت دکتر محمد مصدق ومردم است از دولت و حاکمیت برآمده از انتخابات  انتظار می رود با امانتداری شفاف ودرخور وشایسته ای از سرمایه های ملی حراست کند واینکه نهادهایی اجازه داشته باشند با ورود به پنهانگاه های سرمایه های ملی به تامین بودجه ی ساختارتحت فرماندهی خود همانند دیگران ازدرآمد ملی نفت  بپردازند  امری شگفت آوراست که بازهم بماند!

از وزیر آموزش و پرورش انتظار می رود ، هر چه سریعتر به باز پرداخت وتامین بودجه ی مطالبات مانده ی فرهنگیان وحق التدریس معلمان اهتمام ورزد واز افزایش حقوق ودرآمد فرهنگیان بدور ازتبعیض پیداو پنهان با درآمد دیگر کارشناسان نهادها وسازمانها متناسب با تورم دربودجه ی سال آینده حمایت کند. وازنهادهای حاکم  همانطور که در مورد فرصت وبه رسمیت شناختن حق فعالیت تشکل ها وکانون صنفی معلمان وحتی آزادی معلمان زندانی به جرم فعالیت اجتماعی وصنفی را خواستار شده است مطالبه وعمل ورعایت به حقوق اساسی نماید .اگر چه ایشان در گذشته نیز از مسئولان نهاد آموزش بوده اند! اما به هر جهت باید ازعمل همراه با رویکرد رعایت حقوق ملت حمایت شود. کاهش اندک بودجه ی عمرانی برای تعمیر سقف مدارس وپرداخت بها مصرفی آب وبرق واحدهای آموزشی وتهیه ی گچ وغیره نیز قابل توجیه نیست.و انتظلر می رود که دولت در متمم بودجه از کاهش بودجه آموزش و پرورش خودداری نماید.

از سوی دیگر ساختار آموزش وپرورش  بسیار فربه وتاحدودی ناکارآمد است  انتظار می رود از توسعه ی عرضی آن جلوگیری نموده با تدوین برنامه ای نوین ساختار صد ساله ی نهاد آموزش را برساختار تازه ای استوار نمایند وبه سوی مرحله ای پویا ومتناسب با نیازهای جامعه ونسل جوان منطبق با فن آوری و شرایط روز رهنمون شوند.  لذا با توجه به اینکه تفکیک آموزش علمی حرفه ای ودانش بنیان با آموزه های دینی مسجد و کلیسا با تلاش ورنج بسیار تاریخی صورت گرفته وآموزش های مذهبی نیز در برنامه های درسی تدوین وپیش بینی شده مانده و ادامه دارد. حتی طرح امور تربیتی نیز پس از برآیند های بررسی شده  لغو گردیده است .طرح وامضای تفاهم نامه با مدیریت حوزه های علمیه قابل توجیه نیست .

 تنها حاصل امور تربیتی  تحمیل دهها هزارنیروی غیر حرفه ای به ساختار آموزش وپرورش بوده وتفاهم مزبور موجی از نگرانی در بین بیش ازیک ملیون فرهنگی ایجاد کرده است. اعزام هزاران مبلغ روحانی به مدارس با حقوق ویژه وکافی  که در تفاهم نامه تصریح شده ،جز تجلی واحیا طرح لغو شده ی امور تربیتی نیست که البته درعملکرد وزیر دولت قبل ازاین دست روش های غیر کارشناسی شده مواردی به اجرا درمی آمد. اطمینان داریم که اغلب بزرگان وعلما حوزه های علمیه ازاینکه این طرح زمینه ی وهن وادبا ر فرهنگ دینی ومذهبی به ویژه دربین نوجوانان بوجود آورد ، مطلع نگردیده اند .زیرا زمینه ی گسترش ناهنجاری ها را باید جاهای دیگری جستجو کرد، همانطور که کنترل وحفاظت از میلیونها دختر دانش آموز را بوسیله ی دیوارهای بلند  شیشه های مات دربهای بزرگ آهنی زندان نما و نصب پرده های ضخیم وجلوگیری از داشتن موبایل ولوازم آرایش.... و رعایت محدودیت های پوششی در محیط های کاملا زنانه مدرسه تامین نمی کند .لذا درزمینه ی چنین طرحهایی مانند مساله ی تعطیلی پنج شنبه ها واختیارات مدیران وطرحهای غیرضروری دقت نظر بیشتروتجدید نظر پیشنهاد می شود.بطور کل آموزش وپرورش نیازمند ساختارپژوهشی ژرفانگرعلمی است که با مطالعات دقیق ابزار تصمیم سازی های نهاد آموزش از قبل مهیا شود.

آقای وزیر بهترمی دانید اغلب اولیا ازدریافت کمکهای نقدی مدارس گلایه دارند. ساختار تمرکز گرای این نهاد مردم اقوام اقلیت های گوناگون را آزار می دهد .توسعه ی تدریس خصوصی وگاهی ضعف نظارت وپیگیری وارزیابی متناسب موجب بی اعتمادی مردم به برخی معلمان شده است . دانش آموزان در مطابقت فن آوری های جدید وشرایط آموزشی نیازها  ضرورتها وتوانمند یهای حرفه ای وزندگی  حیرت زده   سرگشته  وبی انگیزه اند ، چه باید کردها وراهکارهای متناسب  چه جایی بهتر ازبرنامه های کارشناسی شما می تواند داشته باشد؟!  انتظار می رود برنامه های آموزشی از ایجاد محدودیت صرف برای نوجوانان در مدارس کمی فاصله بگیرد وتحولاتی را درارتباطات با دانش آموزان بوجود آورد تا ناهنجاریها بصورت بسته ای کلی وغیر قابل کنترل به خارج از مدرسه وشاید به صورت نگران کننده ای به خارج از مدرسه  خانواده انتقال پیدا نکند وعمق بیشترایجاد نگردد تا تنها از مدرسه رفع تکلیف شود شاید این سطحی نگری باشد که در شرایط محدود زمان در ساعت آموزشی مدارس ومحدودیت امکانات با برگزاری نمازجماعت  طی نیم ساعت واتکا به محوریت القا تبلیغات سیاسی وپروپاگاندا حتی فعالیت سیاسی بسیج ومحدودیت پوشش در مدرسه با ناهنجاریهای پیچیده ومتاثر از عوامل گوناگون جنسی ،اخلاقی و اعتیاد مقابله کرد.  زیرا گسترش دادن محدودیت وفشار در مدارس ودر بین نوجوانان نیز در آینده آسیب های جبران ناپذیری در زمینه ی رفتارهای اجتماعی ازجمله جامعه پذیری  قانون گرایی همگرایی وحتی همکاری های اجتماعی در بین آنان  از خود بر جای خواهد گذارد.

                                                                                                                                         

 

زعمل کار برآید به سخن دانی نیست

 

زندگی جمعی ، نیازمند تلاش جمعی وهزینه ی همگانی است. تلاش اجتماعی الزاما همیشه وجه اعتراضی  ندارد.  نیازهای جمعی  متفاوت از ضرورتهای فردی است و برمحور خواست وسلیقه ی فرد صورت می پذیرد. اما خواسته های جمعی با وجه مشترک وحتی سلیقه ی متفاوت  از انرژی وفکر بیش از یکنفر بهره مند می شود . مسئولیت اجتماعی را نمی توان به بهانه ی سلیقه ی متفاوت به دیگران واگذارد واگرخواست اجتماعی شکل گرفت ، طلبکارانه در استفاده ی مشترک سهم  خواهی نمود. اگرچه شرایط تاثیر دارد اما ایجاد زمینه های اجتماعی نیز ازجمله پیش نیاز خواست گروهی می باشد که منطقا باید درایجاد آن نقش داشت.

توجه به مفاهیمی چون شکل ومحتوا ،نظر وعمل که از وجوه اجتماعی عمیقی برخوردارند ما را متوجه مسئولیت هایی  می کنند که درجمع ونقش تک تک ما نیزازجمله عوامل محیطی وشرایطی بحساب می آیند که در ایجاد وتغییر شکل ومحتوا موثر و غیر قابل واگذاری به جمع یا دیگری است.  وبا دقت ونکته سنجی وآنالیز، اثر جاهای خالی و کم کاریهای اعضا بروشنی دیده می شود. لذا رفع محدودیت  تغییر شرایط وبه سامان کردن فضا با حضور  درخواست  روشنگری  اطلاع رسانی وهمگرایی وهم افزایی وحتی شکل های ساده تا پیچیده وپرهزینه ی مبارزه نیز از جمله مسئولیت هر فرد در سطح فهم وتلاش اوست.

 بی تردید همچنانکه هرفرددر بالاترین سطح تلاش وفهم وتوان تنها موفق به ایفای نقش خود می تواند باشد . در نتیجه به هیچ دلیل در جامعه وظیفه فردی توسط دیگری ایفاد نمی تواند بشود. فکر وتوان ساده تا متعالی وشگفت انگیز ضمن اینکه از مسئولیت تصاعدی برخوردار است ، نافی عمل به وظیفه ی فرد یا حتی گروه نمی شود وخود بهتر می دانید که توجیه پذیر نیز نیست .

 

از دولت جدید ووزیر تازه به دلیل مسئولیتهایش ورابطه ای که با ساختار قدرت ونحله های سلطه دارد انتظار می رود در عمل به وظیفه و ایجاد اعتماد بر اساس حقوق اساسی و قانون ،بساط قدرت مقابله وخشونت پوشیده وعریان را از عرصه ی دانش کنار بزند وضمن ادامه ی امید آفرین درخواست آزادی معلمان معترض را تا نتیجه ، مانع شکل گیری مجازاتهای دیگر فعالان صنفی  گردد.  به درستی اظهارکرده است که تشکل های اجتماعی وکانون های صنفی تهدید نیستند ودر مسیر تلاش قانونی باید حمایت نیز بشوند.اما چرا به فرهنگیان به روشنی گفته نمی شود که تلاش وفعالیت اجتماعی وصنفی حتی اگر به ضرورت شکل اعتراضی نیز داشته باشد درقانون مصوب لایحه ی خدمات کشوری جزئی از امتیازات ارتقا اداری است مانند عضویت در بسیج که اکثر همکاران فرهنگی از این مورد بی خبرند .

براساس فهم ما از مشارکت اجتماعی حتی پیش از شرکت در هر فعالیت اجتماعی وحضور در انتخابات ملی ومحلی وشورا ضرورت دارد هرفرهنگی ومعلم در راه ایجاد یا حمایت ازگروه اجتماعی وصنفی باعضویت در شبکه وکانون موردتوجه به پیگیری حقوق جمعی خود ودیگران بر پایه ی مسئولیت انجام وظیفه وپرداخت هزینه از حق عضویت تا... اقدام نماید.

عرصه ی تلاش اجتماعی معلمان حقوق وبرنامه های آموزشی وشرایط آموزش دانش آموزان دختر وپسر ومشکلات اولیاو مسائل جنبی و همه ی عرصه ی وزارت پهن گستر آموزش وپرورش است حتی مسائل دانشجویان و رشته های دبیری ومراکز تربیت معلم  مسائل زنان معلم  وفرهنگی  مشکلات معیشتی وصنفی   بازنشستگان ودامنه های فرا گیر آن را در بر می گیرد.

انتظار می رود این وزارت خانه ضمن حمایت کلان از این همگرایی فرهنگ ساز فراگیر وتاثیر گذار  به علت نوپایی و ضرورت توسعه ی انسانی در کشور ازمواردی حتی اغماض نموده در مناطق محروم وغیر برخوردار به ایجاد تشکل ها و هم افزایی کمک کند.امکانات بدهد اما به شرط اینکه فاصله ی مدنی تشکل با حاکمیت ودولت را رعایت نموده امکان آزادیها ی مدنی رادرتشکل مناطق وشهرهای سراسری ایجاد کند وادامه ی فعالیت شورای هما هنگی تشکل های فرهنگیان سراسر کشور را نیز تسهیل نماید. فراموش نشود ،افزایش گستره وتاثیرو کنش متقابل نمادین در عرصه ی فرهنگ ازراهبردهای پایه ای آن نهاد است ... همکاران عزیز معلمان فهیم از اینکه  به ضرورت آگاه نمایانه ی فعالیت در شبکه های اجتماعی ومسئولیت ها ی مشترک وفعا لیت عملی وحضوری  در تشکل صنفی وکانون باتوجه به ضرورت شکستن فضای موجود با ما همراه خواهید شد به شما افتخا رمی کنیم ...

 

 

                                                                              یاور کانون صنفی معلمان ایران

                                                                              همراه نسل جوان ودانش آموزان

                                                                                   بهمن 92 علی اصغر ذاتیبرچسب ها: معلمان ، کانون صنفی ، فرهنگیان ،
دنبالک ها: حقوق معلم ،
آخرین ویرایش: شنبه 26 بهمن 1392 02:17 ق.ظ

جمعه 25 بهمن 1392 09:33 ب.ظ
مدارس بایدتولید کننده: افزایش شکیبایی دربرابر نظر مخالفان -پرورش شهروندانی رشید وایجادفروشگاهی برای رد وبدل کردن فکرها وپنداشت ها بطور آزاد
درویش مکن ناله ز شمشیر احبا
جمعه 25 بهمن 1392 06:38 ب.ظ
دست مریزاد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.